STOCK ASSISTANT - FULLTIME/ PART TIME

Nhân Viên Kho 
Số lượng: X2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • PHỤ TRÁCH TẤT CẢ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA CỦA KHO TỔNG (NHẬN HÀNG, NHẬP HÀNG, KIỂM HÀNG, SOẠN HÀNG, CHUYỂN HÀNG, ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA…..)

 • ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA SỐ LIỆU HÀNG HÓA, PHỤ LIỆU 

 •  THỰC HIỆN KIỂM KHO THƯỜNG XUYÊN VÀ THEO ĐỊNH KỲ SẮP XẾP VÀ ĐẢM BẢO VỆ SINH KHO HÀNG THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY.

 •  THEO DÕI, ĐỐI SOÁT ĐƠN HÀNG TRÊN CÁC HỆ THỐNG BÁN HÀNG ONLINE (WEBSITE, ECOMMERCE).

 •  THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KHÁC ĐƯỢC GIAO TỪ QUẢN LÍ 

YÊU CẦU

 • TRÌNH ĐỘ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 • THỜI GIAN ỔN ĐỊNH PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 • SỨC KHỎE TỐT, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO, TRUNG THỰC, CẨN THẬN

QUYỀN LỢI

 • HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐẦY ĐỦ

 • TEAMBUILDING, KHÁM SỨC KHỎE…

 

ỨNG TUYỂN

VUI LÒNG GỬI HỒ SƠ XIN VIỆC VỀ EMAIL ADMIN.SG@CARAMELMONSTER.COM VÀ CHÚNG TÔI SẼ LIÊN LẠC TRONG VÒNG 07 NGÀY NẾU HỒ SƠ CỦA BẠN PHÙ HỢP.

×