INVENTORY SUPPORT - PART TIME

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • PHỤ TRÁCH TẤT CẢ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA CỦA KHO TỔNG (NHẬN HÀNG, NHẬP HÀNG, KIỂM HÀNG, SOẠN HÀNG, CHUYỂN HÀNG, ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA…..)

  • ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA SỐ LIỆU HÀNG HÓA, PHỤ LIỆU 

  • HOÀN THÀNH TỐT TẤT CẢ CÁC TASK ĐƯỢC GIAO

YÊU CẦU

  • TRÌNH ĐỘ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

  • KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

  • SỨC KHỎE TỐT, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO, TRUNG THỰC, CẨN THẬN

QUYỀN LỢI

  • THƯỞNG DOANH THU

  • HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐẦY ĐỦ

  • TEAMBUILDING, KHÁM SỨC KHỎE…

 

ỨNG TUYỂN

VUI LÒNG GỬI HỒ SƠ XIN VIỆC VỀ EMAIL LOVE@CARAMELMONSTER.COM VÀ CHÚNG TÔI SẼ LIÊN LẠC TRONG VÒNG 07 NGÀY NẾU HỒ SƠ CỦA BẠN PHÙ HỢP.

×